Friday, February 12, 2010

kesihatan

Kebersihan dan kesihatan adalah merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia.Kesihatan adalah aspek yang paling berharga dalam kehidupan manusia dalam keadaan dunia maju yang terdedah kepada pelbagai masalah kesihatan.Kebersihan juga perlu dijaga untuk menghidarkan diri daripada kuman dan segala penyakit yang merbahaya.Kebersihan adalah keadaan yang bebas dari kotoran termasuk debu,sampah dan sebagainya.Kebersihan berkait rapat dengan kesihatan.Jika seseorang tidak menjaga kebersihan ,ia akan mudah dijangkiti penyakit.Kebersihan merangkumi kebersihan diri,tempat tinggal,alam sekitar dan sebagainya.Read more ยป